Zoek

JONGCD&V tevreden dat op haar vraag wordt ingegaan om gratis alcohol in de Kamer te schrappen!

JONGCD&V tevreden dat op haar vraag wordt ingegaan om gratis alcohol in de Kamer te schrappen!

Persbericht: JONGCD&V tevreden dat op haar vraag wordt ingegaan om gratis alcohol in de Kamer te schrappen , Vlaams parlement moet nu volgen.

Vorige week schreef De Standaard nog letterlijk: “…maar pleidooien tegen gratis alcohol horen we niet van politici. Of het moest van Jong CD&V zijn”.

Vandaag besliste het bureau van de Kamer om de gratis alcohol te schrappen. We zijn als JONGCD&V erg tevreden dat Kamer hiermee alsnog onze visie volgt.

 

JONGCD&V-voorzitter Wim Soons:
“de voorbije dagen kregen we van ontelbare mensen te horen dat ze niet begrepen waarom het parlement de enige werkvloer in Vlaanderen is waar er steeds gratis alcohol ter beschikking is. De uitspraken van Herman De Croo, die stelde dat de gratis alcohol was ingevoerd om te vermijden dat parlementsleden op café gingen, getuigden voor velen van een absolute wereldvreemdheid.

Zoals ik maandag in een opiniestuk nog aanhaalde (http://www.knack.be/nieuws/belgie/gratis-drank-op-het-werk-de-ganse-dag-beschikbaar-dat-is-echt-niet-meer-van-deze-tijd/article-opinion-805923.html ) was dit erg jammer, omdat op die manier de reputatie van parlementsleden onterecht door het slijk gehaald wordt, en de antipolitiek gevoed.  

De bekendgemaakte gemiddelde gebruikscijfers tonen aan dat er geen sprake is van excessief drankgebruik. De aanwezigheid van gratis alcohol was echter een verkeerd signaal, dat vandaag wordt rechtgezet.

Het Vlaams Parlement moet nu volgen. Hopelijk gebeurt dit spoedig en is deze discussie dan van de baan, zodat de aandacht van media en opiniemakers weer 200% kan liggen op de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen.”


Share/Bookmark