Zoek

Internationaal

Heb je graag meer informatie over de Werkgroep Internationaal of blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar werkgroepvoorzitter Justien Boussauw (justien_boussauw@hotmail.com) of internationaal secretaris Kim Van Aken (kimvanaken84@gmail.com).

Ook op internationaal vlak is JONGCD&V actief. Als stichtend lid van YEPP worden internationale en Europese thema’s besproken en worden resoluties voorgesteld. Zo werd het afgelopen jaar onder meer een belangrijke resolutie naar aanleiding van de neergeschoten vlucht in Oekraïne door JONGCD&V opgesteld. Ook een resolutie rond Europese maatregelen in verband met het klimaat werd succesvol aangenomen. Deze resoluties worden doorgestuurd naar alle Europese Parlementsleden van de EVP-fractie.
Daarnaast is JONGCD&V ook betrokken in het dagelijkse beheer van YEPP, gezien oud-voorzitter Tom Vandenkendelaere tot Vice-voorzitter van YEPP werd verkozen in 2013. Verder werden er bezoeken gebracht aan kandidaat EU-lidstaat Servië en werd er een studiereis georganiseerd naar Washington. Ook werd er een parallelle netwerkorganisatie opgestart in Brussel die expats in België met elkaar in contact brengt met het oog op meer samenwerking. Ten slotte werd er in het verkiezingsjaar 2014 actief campagne gevoerd voor EVP –leden en had YEPP ook een stem in de aanduiding binnen de EVP van de kandidaat-Voorzitter van de Europese Commissie.  

Verslagen

Ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat op een Congres van een van onze zusterpartijen? Of lees je graag hoe we onze resoluties verdedigen in het buitenland?

Hieronder vind je de verslagen terug van verschillende uitstappen van de werkgroep:

2017

Congres JCVP Zwitserland

YEPP Congres Dubrovnik 28-30 april 2017

 

 

 

 

2016

Yepp Council Boedapest

Yepp straatsburg
Studietrip Den Haag - 15-16 april 2016

2015
YEPP working day Warschau - 18 april 2015
Congres Junge CVP Zwitserland - 18-19 april 2015
YEPP-congres Porto - 14-16 mei 2015
Voorjaarscongres CDJA Zeist - 5-6 juni 2015
YEPP Summer School Barcelona - 2-4 juli 2015
YEPP Council Kiev - 4-6 december 2015


Share/Bookmark